Forening af danske metrologi-institutter

DANIAmet

Metrologiaktører i Danmark samarbejder inden for de to medlemsorganisationer DANIAmet-MI og DANIAmet-CLM.

DANIAmet-MI er medlemsorganisation for de danske metrologiinstitutter (MI). Metrologiinstitutterne er udpeget af Sikkerhedsstyrelsen til at varetage ét eller flere måletekniske områder på det højeste nationale niveau. Oversigt over udpegninger ses under menu'en Udpegninger.

DANIAmet-CLM er medlemsorganisation for aktører inden for legal metrologi.

Information om DANIAmet (CLM) kan finde her Link.

Se yderligere information på Sikkerhedsstyrelsen hjemmeside: 

https://www.sik.dk og Bekendtgørelser om metrologi og målinger.

Metrologidagen

Der afholdes årligt en dansk heldags konference om metrologi, arrangeret i samarbejde mellem DFM, FORCE Technology og Teknologisk Institut. 

I 2023 er temaet 'Metrologidagen sætter fokus på energi', og afholdes den 31. oktober.

Tilmelding kan ske via Link 

Kontakt DFM for yderligere information kse@dfm.dk. 

Meterkonventionen

Meterkonventionen (Convention du Mètre) er den internationale traktat, der danner grundlag for international aftale om måleenheder, og er det globale enhedssystems højeste organ. 

Konventionen indbefatter opretholdelsen af "International Bureau of Weights and Measures" (BIPM), en mellemstatslig organisation under myndighed af General Konference for Vægt og Mål (CGPM) og under tilsyn af Den Internationale Komité for Vægte og Mål (CIPM), der koordinerer international metrologi og udviklingen af det metriske system. 

Under er "CIPM Mutual Recognition Arrangement" (CIPM MRA) som sikrer gensidig anerkendelse af målekompetencer imellem metrologiinstitutter. Dette deltagelse i internationale sammenligninger på højeste niveau (key eller supplementary comparisons) og peer-review af hhv. kvalitetssystem, kompetencer og erklærede kalibrerings og måle evner (CMC'er). BIPM vedligeholder en online database over registrerede CMC'er (KCDB). 

Læs mere i "Metrologi - kort og godt" neders på denne side.

EURAMET 

EURAMET er sammenslutningen af europæiske metrologiinstitutter. EURAMET er ramme om en række tekniske kommiteer står for at koordinerer det tekniske metrologiarbejde herunder at arrangerer regionale sammenligninger. EURAMET koordinerer også en række europæiske metrologi netværk (EMN) som skal sikre metrologisk indsats inden for en rækker samfundsrelevante tema'er som klima, kvanteteknologi, avanceret produktion etc. 

www.euramet.org/ 

EMPIR

EMPIR står for ”European Metrology Programme for Innovation and Research” og er et program for fælles forsknings- og udviklngsprojekter udført af metrologiske institutter og andre godkendte aktører inden for det metrologiske område. EURAMET er ansvalig for implementeringen af programmet.

EMPIR’s overordnede mål er at løse de udfordringer, som det europæiske metrologiforskningssystem står over for og at maksimere fordelene ved bedre måleløsninger for Europa.

www.euramet.org/research-innovation/empir/

Participant portal: msu.euramet.org/ 

Beskrivelser af EMPIR projekter med dansk deltagelse kan findes her: http://empir-dk.dk/node/4.

European Partnership on Metrology

I 2021 godkendte EU komissionen the European Partnership on Metrology under Forsknings og Innovations programmet Horizon Europe som løber fra 2021 - 2027. Metrologipartnerskabet vil blive samfinansieret af medlemsstaterne og EU med et forventet budget på over 700 millioner euro. 

metpart.eu

En hjemmeside med gratis undervisningmateriale om metrologi og måleteknologi. Her kan bl.a. findes eksempler på opstilling af usikkerhedsbudgetter. 

Materialet er udviklet af DFM og FORCE Technology. 

Metrologi - Kort og Godt

En beskrivelse af den internationale metrologi verdens organisationer og meget mere er beskrevet i EURAMET's publikationen: Metrology in short 3rd ed.

For information om definition af SI kan hentes på BIPM's hjemmeside her: 

BIPM's Brochure om Definitionen af SI