Europæiske Metrologi-
forskningsprogrammer

Dansk deltagelse i Europæsike metrologi projekter under EPM og EMPIR

EPM og EMPIR projekter med deltagelse af danske metrologiaktører er registreret http://empir-dk.dk/node/4.

EPM: European Partnership on Metrology

EPM er et fælles europæisk forskningsprogram. Forkortelsen EPM står for European Partnership on Metrology.


Metrologipartnerskabet er en del af EU-kommissionens Horizon Europe program som løber fra 2021 til 2027.


Partnerskabet bringer videnskabelige målekompetencer sammen med industrielle spillere for at løse globale udfordringer indenfor sundhed og klima, støtte den europæiske grønne pagt, og understøtte innovation i industrien gennem forskningssamarbejder.


EPM finansierer forsknings- og udviklingsprojekter med det formål at sikre udvikling af de måletekniske kompetencer og faciliteter, der er påkrævet for at understøtte europæiske virksomheders innovationsevne og samfundets behov for pålidelige målinger i forbindelse med blandt andet sundhed, miljø og forbrugerbeskyttelse.


De danske metrologiaktører i EPM-programmet udgøres af de danske metrologiinstitutter. Metrologiinstitutterne er udpeget af Sikkerhedsstyrelsen til at varetage ét eller flere måletekniske områder på det højeste nationale niveau. DANIAmet-MI er en medlemsorganisation for de danske metrologiinstitutter.


Dette kommer fra tidligere EMPIR tekst, kan udelades da det dækker lidt det samme som ovenstående tekst.

Hvordan kan man deltage i EPM?

De danske metrologiaktørers deltagelse i EPM koordineres i DANIAmet-MI og administreres af DFM.

Der er ingen faste procedurer for eksterne partneres deltagelse i EPM-projekter. Typisk etableres projektforslag blandt de europæiske metrologiinstitutter. Forslagsstillerne identificerer i denne proces mulige relevante eksterne partnere til projektet. Udvalgte projektforslag går efterfølgende videre til udarbejdelse af en egentlig projektansøgning.

Interesserede eksterne partnere som fx universiteter eller virksomheder kan kontakte DFM eller et andet medlem af DANIAmet-MI, hvis de har interesse i at deltage i EPM-projekter. Vi er altid åbne for en snak om metrologiske udfordringer, og hvis en konkret problemstilling viser sig egnet til et EPM-projektforslag, har vi også mulighed for at bidrage hertil.

EPM projekter med deltagelse af danske metrologiaktører er registreret http://empir-dk.dk/node/4.

EMPIR: European Metrology Programme for Innovation and Research

EMPIR er et fælles europæisk forskningsprogram. Forkortelsen EMPIR står for European Metrology Programme for Innovation and Research, og programmet blev vedtaget af EU’s parlament og ministerråd i maj 2014. EMPIR har deltagelse af 28 EU medlemmer og associerede lande og har en samlet budgetsum på 600 mio. EUR, hvoraf nominelt 300 mio. EUR består af nationale bidrag.

EMPIR finansierer forsknings- og udviklingsprojekter med det formål at sikre udvikling af de måletekniske kompetencer og faciliteter, der er påkrævet for at understøtte europæiske virksomheders innovationsevne og samfundets behov for pålidelige målinger i forbindelse med blandt andet sundhed, miljø og forbrugerbeskyttelse.


De danske metrologiaktører i EMPIR programmet udgøres af de danske metrologiinstitutter. Metrologiinstitutterne er udpeget af Sikkerhedsstyrelsen til at varetage ét eller flere måletekniske områder på det højeste nationale niveau. DANIAmet-MI er en medlemsorganisation for de danske metrologiinstitutter.

Hvordan kan man deltage i EMPIR?

De danske metrologiaktørers deltagelse i EMPIR koordineres i DANIAmet-MI og administreres af DFM.

Interesserede eksterne partnere som fx virksomheder eller universiteter kan kontakte DFM eller et andet medlem af DANIAmet-MI, hvis de har interesse i at deltage i et igangværende EMPIR projekt.